Gotycka Kolegiata w Stargardzie

Zwiedzamy dziś Kolegiatę Najświętszej Marii Panny w Stargardzie. 
Ostatnio wdrapaliśmy się na jej wieżę
Kościół ten nazywany jest też farą lub - błędnie -katedrą.

Kolegiata, to kościół niebędący katedrą, przy którym istnieje kapituła, czyli zgromadzenie duchownych - kanoników, mających prawo wyboru biskupa.
Fara, to dawne określenie kościoła położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. 
Obecnie kościołem farnym nazywa się najstarszy kościół w mieście lub w dekanacie.
Katedra to kościół biskupi, w którym znajduje się specjalne krzesło dla biskupa, zwane tronem biskupim. 
W stargardzkiej farze, biskup nigdy nie zasiadał. Ale być może zamożni mieszczanie, którzy finansowali rozbudowę kościoła w latach 1388 -1500 mieli wysokie aspiracje. 
Gotyckie sklepienie kolegiaty robi niesamowite wrażenie. Wysokość nawy to 32,5 metra - jest to najwyżej sklepiony kościół w Polsce.
Pierwsza świątynia przy rynku, prawdopodobnie drewniana, powstała w XIII w.  W niedługim czasie kościół został zamieniony na murowany. Rozbudowa, o której wspomniałam wyżej, nadała mu charakter bazylikowy. Powstała ogromna gotycka budowla, o bryle zachowanej do dziś.
Pożar, który w XVII w. zniszczył prawie całe miasto, nie oszczędził również kościoła. Odbudowa trwała 25 lat i zgodnie z duchem epoki, wnętrze urządzono w stylu barokowym. Z tego okresu zachował się ołtarz główny i ambona.
Kolejny duży remont przeprowadzono na początku XIX w. Słynny ówczesny pruski architekt Karl Schinkel (ten sam, który dla Michała Radziwiłła zaprojektował Pałac Myśliwski w Antoninie), wykonał projekt, mający na celu przywrócenie wnętrzu kościoła gotyckiego charakteru. 
Prace wykonano nieudolnie, w związku z czym, zapadła decyzja o przeprowadzeniu następnego remontu, który ukończono ostatecznie w 1911r. 
W czasie II wojny, kościół został dosyć poważnie uszkodzony a jego wnętrze całkowicie zdewastowane. W 1957r. władze państwowe oddały go w ręce kościoła katolickiego (od 1539r. fara była kościołem ewangelickim).
W 1992 kościół został podniesiony do rangi kolegiaty a w 2010r. uznany za pomnik historii. 
Stargardzka kolegiata jest jednym z niepowtarzalnych, gotyckich kościołów w Polsce. Długi okres budowy, przebudowy i remontów pokazuje, jak rozwijała się architektura na Pomorzu na przestrzeni wieków.

Unikalne wnętrze kościoła zostało docenione przez twórców tego teledysku:
Pozdrawiam!

Komentarze