Pod pręgierzem


Co to jest właściwe ten pręgierz?
Młodsze pokolenie nie za bardzo wie, z czym kojarzyć to słowo. Pręgi? kręgi? w zbożu? ale gdzie to zboże.. :-)
Pręgierz to słup, znajdujący się najczęściej na rynku w dawnych miastach, służący do wymierzania kary. 
W średniowieczu pręgierze były drewniane i w dolnej części miały zamocowane metalowe uchwyty, do których przywiązywano skazańców. Kara, np. w postaci chłosty była wymierzana publicznie i gromadziła tłumy. 
Tradycja spotkań pod pręgierzem we Wrocławiu przetrwała do dziś. Pręgierz jest takim punktem orientacyjnym na Rynku, w którym wszyscy się umawiają.
Pręgierz znajduje się po wschodniej stronie Rynku przed Ratuszem. Jest zrekonstruowaną kopią kamiennego pręgierza pochodzącego z 1492r.
Na szczycie jest umieszczona figurka kata z mieczem i pękiem rózg, zwanego Rolandem.
Ostatnia publiczna egzekucja odbyła się w XVIII wieku a ostatnia publiczna chłosta w połowie XIX wieku, choć daty te nie są potwierdzone. 
Pod pręgierzem miał być wychłostany m.in. Wit Stwosz, któremu udowodniono sfałszowanie weksla.
W czasie II wojny pręgierz został znacznie uszkodzony. Jego odtworzenie było możliwe dzięki dokumentacji z poprzedniej renowacji przeprowadzonej w 1925, umieszczonej w miedzianym pojemniku w trzonie pręgierza.

"Wrocław - miasto spotkań" to oficjalne hasło promocyjne miasta. 
Hasło nawiązuje do słów Jana Pawła II, wygłoszonych podczas homilii na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 1 czerwca 1997r.: 
"Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób styka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu."

Spotkajmy się więc we Wrocławiu. 
Pod pręgierzem :-)


Komentarze