Kamienie stulecia

Monumentalny kamienny słup, przypominający kapliczkę, ustawiony przed budynkiem Radia i Telewizji przy ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu, zwraca uwagę i zaciekawia. Kolejny, identyczny, znajduje się przy ulicy Polanka tuż obok Mostu Trzebnickiego. 
I jeszcze jeden przy Mickiewicza 89, między torowiskiem a jezdnią, niedaleko pętli Sępolno. Z małej tabliczki umieszczonej na postumencie, dowiadujemy się, czym są te granitowe kolosy.
Było ich sześć. Powstały na przełomie stuleci w latach 1900-1901 jako symboliczne Kamienie Stulecia. Ustawione na rogatkach miasta przy głównych ulicach wylotowych, oznaczały ówczesne granice Wrocławia. 
Do naszych czasów przetrwały trzy. 
Ich autorem jest najprawdopodobniej Karl Klimm, ówczesny architekt miejski. 
Kamienie wyglądem nawiązują do średniowiecznych kapliczek słupowych. Na wielobocznym cokole wznosi się kolumna z głowicą przykrytą daszkiem z kulą. Na głowicy umieszczono elementy nawiązujące do godła miasta a na kolumnie istniał napis "Gemarkung Breslau"  - Obręb Wrocław, który po wojnie skuto i zastąpiony słowem "Wrocław", w ramach akcji usuwania niemieckich śladów w odwiecznie piastowskim Wrocławiu. 
W 2003 roku podczas renowacji kamieni, przywrócono pierwotne, niemieckie napisy na słupach przy moście Trzebnickim i przy ulicy Mickiewicza.
Napis na słupie przy Telewizji nomenomen, został niezmieniony, na dowód jak to jeszcze nie tak dawno zafałszowywano historię, ku przestrodze współczesnym...

Artykuł z cyklu Wrocław nieturystyczny

Komentarze